Valuarvurdering af Andelsboligforeninger

Valuarvurderinger.dk

Valuar, selvtændig- og uafhængig ejendomsmægler MDE

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Valuarvurdering

 

med udgangspunkt i vurdering af Andelsboligforeningens handelsværdi!

 

Kr. 14.900,- incl. moms

 

- ved genvurdering ydes 20% rabat!

Overvejelser om "Valuarvurdering"


Der kan kun gisnes om, hvornår det offentlige vurderingssystem vil træde i kraft!


Eventuelle forbedringsudgifter på ejendommen, hvor der sker låneoptagelse vil derfor

udhule andelshavernes andelskrone, såfremt foreningen bibeholder den offentlige vurdering.


Ved salg af den enkelte andelslejlighed bør andelshaveren have krav på, at afhænde

sin andelslejlighed til dagsværdi, hvorfor andelsboligforeningen årligt bør få foretaget

en valuarvurdering til brug for foreningens årsrapport.
 

                                                                           Valuar, ejendomsmægler MDE Erik Jacobsen - Tlf. 32.555900 - ej@valuarvurderinger.dk

Copyright © All Rights Reserved