Valuarvurdering af Andelsboligforeninger

Valuarvurdering

 

med udgangspunkt i vurdering af Andelsboligforeningens handelsværdi!

 

Ring for tilbud!

Særpris for mindre ejendomme/opført efter 1970

 

- ved årlig genvurdering ydes 25% rabat!

Anbefalingerne til en ny vurderingsnorm på andelsboligmarkedet


Der har været nedsat et udvalg, som har undersøgt forskellige løsningsforslag, som et alternativ til den afskaffede offentlige ejendomsvurdering, og de 2 løsningsmodeller, som formentlig vil komme i spil er en vurderingsmetode baseret på en fortsat anvendelse af 2012-vurderingen underlagt forskellige former for indeksering – altså bud på, hvad prisen skal følge, samt en vurderingsmetode, der indebærer forskellige former for forlængelse af valuarvurderingens gyldighedsperiode f.eks. 2½ år eller 3½ år.


Selvom det kan lyde enkelt, at foreningen får mulighed for at spare penge ved at forlænge valuarvurderingens gyldighedsperiode, vil regnskabsvejledningen for foreningens revisor formentlig stille krav til, at foreningerne har en opdateret dagsværdi at benytte til årsrapporten. Og her er den offentlige ejendomsvurdering ikke længere retvisende uanset den er indekseret.


Om man bruger den offentlige værdi eller en fastfrosset valuarvurdering, skal foreningerne stadig have en opdateret vurdering/notat at vedlægge i årsrapporten. Det skyldes, at man skal vurdere, om der er sket væsentlige ændringer i værdiansættelsen siden seneste årsrapport.
                    Valuarvurderinger.dk v/valuar, ejendomsmægler MDE Erik Jacobsen