Valuarvurdering af Andelsboligforeninger

Valuarvurdering

 

med udgangspunkt i vurdering af Andelsboligforeningens handelsværdi!

 

Kr. 14.900,- incl. moms

 

- ved genvurdering ydes 20% rabat!
Eventuelle forbedringsudgifter på ejendommen, hvor der sker låneoptagelse vil derfor

udhule andelshavernes andelskrone, såfremt foreningen ikke får udarbejdet en valuavurdering.


Ved salg af den enkelte andelslejlighed bør andelshaveren have krav på, at afhænde

sin andelslejlighed til dagsværdi, hvorfor andelsboligforeningen årligt bør få foretaget

en valuarvurdering til brug for foreningens årsrapport.Der kommer ikke nye offentlige vurderinger af andelsboligforeningers ejendomsværdier. Det er blevet vedtaget. Dermed skal alle andelsboligforeninger, der i dag benytter offentlig vurdering, forholde sig til, hvorvidt man vil fortsætte med at bruge den over 10 år gamle offentlige vurdering, eller overgå til at anvende valuarvurdering eller efter anskaffelsesprisen.

Valuarvurderinger.dk v/valuar, ejendomsmægler MDE Erik Jacobsen