Valuarvurdering af Andelsboligforeninger

Valuarvurdering

 

med udgangspunkt i vurdering af Andelsboligforeningens handelsværdi!

 

Kr. 14.900,- incl. moms.

Mindre ejendomme, kontakt os for tilbud!

 

- ved genvurdering ydes 25% rabat!

Der kommer ikke nye offentlige vurderinger af andelsboligforeningers ejendomsværdier. Det er blevet vedtaget. Dermed skal alle andelsboligforeninger, der i dag benytter offentlig vurdering, forholde sig til, hvorvidt man vil fortsætte med at bruge den over 10 år gamle offentlige vurdering, eller overgå til at anvende valuarvurdering eller efter anskaffelsesprisen.

Valuarvurderinger.dk v/valuar, ejendomsmægler MDE Erik Jacobsen