Valuarvurdering

Valuarvurderinger.dk

v/Valuar, ejendomsmægler MDE

Erik Jacobsen


Ansvarlig indehaver: Erik Jacobsen


Tlf. 32555900

Mobil: 20947502


Email: ej@valuarvurderinger.dk


Cvr-nr. 72122119Anbefalingerne til en ny vurderingsnorm på andelsboligmarkedet


Der har været nedsat et udvalg, som har undersøgt forskellige løsningsforslag, som et alternativ til den afskaffede offentlige ejendomsvurdering, og de 2 løsningsmodeller, som formentlig vil komme i spil er en vurderingsmetode baseret på en fortsat anvendelse af 2012-vurderingen underlagt forskellige former for indeksering – altså bud på, hvad prisen skal følge, samt en vurderingsmetode, der indebærer forskellige former for forlængelse af valuarvurderingens gyldighedsperiode f.eks. 2½ år eller 3½ år.


Selvom det kan lyde enkelt, at foreningen får mulighed for at spare penge ved at forlænge valuarvurderingens gyldighedsperiode, vil regnskabsvejledningen for foreningens revisor formentlig stille krav til, at foreningerne har en opdateret dagsværdi at benytte til årsrapporten. Og her er den offentlige ejendomsvurdering ikke længere retvisende uanset den er indekseret.


Om man bruger den offentlige værdi eller en fastfrosset valuarvurdering, skal foreningerne stadig have en opdateret vurdering/notat at vedlægge i årsrapporten. Det skyldes, at man skal vurdere, om der er sket væsentlige ændringer i værdiansættelsen siden seneste årsrapport.


Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse via den kollektive forsikringsdækning gennem Dansk Ejendomsmæglerforening. Virksomheden beskæftiger ikke medarbejdere, bortset fra den ansvarlige indehaver og er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk, og driver alene virksomhed i Danmark. Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, www.erhvervsstyrelsen.dk Samarbejdsaftaler: Ingen.  Der modtages provision, vederlag, rabat  af/henvisning til: Ingen - Danske Ejendomsmæglerforening henstiller til, at der gives følgende oplysning: " Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 S. tlf. 70253666. www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

 

                                                   Valuar, ejendomsmægler MDE Erik Jacobsen - Tlf. 32.555900 - ej@valuarvurderinger.dk