Valuarvurdering

Valuarvurderinger.dk

v/Valuar, ejendomsmægler MDE

Erik Jacobsen


Ansvarlig indehaver: Erik Jacobsen


Tlf. 32555900

Mobil: 20947502


Email: ej@valuarvurderinger.dk


Cvr-nr. 72122119


Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse via den kollektive forsikringsdækning gennem Dansk Ejendomsmæglerforening. Virksomheden beskæftiger ikke medarbejdere, bortset fra den ansvarlige indehaver og er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk, og driver alene virksomhed i Danmark. Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, www.erhvervsstyrelsen.dk Samarbejdsaftaler: Ingen.  Der modtages provision, vederlag, rabat  af/henvisning til: Ingen - Danske Ejendomsmæglerforening henstiller til, at der gives følgende oplysning: " Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 S. tlf. 70253666. www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

 

                                                   Valuar, ejendomsmægler MDE Erik Jacobsen - Tlf. 32.555900 - ej@valuarvurderinger.dk