Valuarvurdering

Valuarvurderinger.dk

Valuar, selvtændig- og uafhængig ejendomsmægler MDE

Valuarvurderinger.dk

v/Valuar, ejendomsmægler MDE

Erik Jacobsen

 

Ansvarlig indehaver: Erik Jacobsen

 

Lærkehaven 3

3500 Værløse

Tlf. 32555900

 

Cvr-nr. 72122119

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf.nr. 70112020, www.tryg.dk. Virksomheden beskæftiger ikke medarbejdere, bortset fra den ansvarlige indehaver og er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk, og driver alene virksomhed i Danmark. Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, www.erhvervsstyrelsen.dk Samarbejdsaftaler: Ingen. Der modtages provision, vederlag, rabat af/henvisning til: Ingen - Danske Ejendomsmæglerforening henstiller til, at der gives følgende oplysning: " Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 S. tlf. 70253666. www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Valuar, ejendomsmægler MDE Erik Jacobsen - Tlf. 32.555900 - ej@valuarvurderinger.dk

Copyright © All Rights Reserved